Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze zijn per 1 januari 2023 van toepassing op Steph's Dance betreffende De Dansschool / Danslessen.


Vóór inschrijving dient de leerling en/of de ouder(s) de Algemene Voorwaarden nauwkeurig te hebben gelezen. Bezoekers dienen hiervan tevens kennis te hebben genomen.


Kleding

Steph's Dance verwacht dat er gepaste danskleding wordt gedragen in de betreffende dansles volgens onderstaande kledingvoorschriften:


Klassiek Ballet


Meisjes 2 t/m 9 jaar:


In de kleuren effen zwart, wit óf zacht roze:

 • Balletpakje (merk Bloch, Mirella, Capezio en anders graag in overleg met de dansdocent)
 • Balletschoentjes (merk Bloch, roze leer)

Optioneel:
 • Panty (merk Rumpf, zacht roze)
 • Tutu of balletrokje, beenwarmers, balletvestje 
(in dezelfde kleur als het balletpakje)
 • Haar vast en uit het gezicht

Meisjes & Volwassenen 10 jaar en ouder: 


In de kleur effen zwart:

 • Balletpakje (merk Bloch, Mirella, Capezio en anders graag in overleg met de dansdocent)
 • Vanaf 16 jaar mag i.p.v. een balletpak ook een strakke zwarte top worden gedragen.
 • Panty/legging met eventueel kort, effen zwart dans shortje.
 • Balletschoentjes (merk Bloch. Zwart stof, splitzool)

Optioneel:
 • Balletrokje, beenwarmers, balletvestje
 • Haar vast en uit het gezicht


Jongens:

 • Zwarte legging
 • Zwart of wit T-shirt/hemd
 • Balletschoentjes (merk Bloch, zwart)


Bovenstaande kleding is te koop bij de gespecialiseerde danswinkel Paraddy in Rotterdam.


Modern/Jazz

 • Zwarte (effen) jazzbroek of legging/panty met effen zwart dans shortje
 • T-shirt/top (zwart, wit of grijs)
 • Zwarte sokken (70 tot 100 % katoen!)


Hiphop/Streetdance

 • Joggingbroek of legging (effen zwart of grijs)
 • T-shirt/top (bij voorkeur zwart, wit of grijs)
 • (Dans)Sneakers met draaivlak of gladde zool (vraag aan dansdocent voor meer info). Geen schoenen met zolen die afgeven.
 • LET OP: Dansschoenen mogen i.v.m. hygiëne niet buiten zijn gedragen!!! Indien een leerling toch schoenen aan heeft die buiten zijn gedragen, kan er niet worden deelgenomen aan de dansles.

Belangrijk: Sieraden en horloges mogen niet worden gedragen tijdens het dansen, omdat daarmee blessures kunnen worden veroorzaakt.


Regels in de dansstudio

Het volgen van lessen bij Steph's Dance is vrijwillig maar niet vrijblijvend.


Wij verwachten inzet en betrokkenheid tijdens alle lessen.


Leerlingen dienen onderling respectvol met elkaar om te gaan en respect te hebben voor andermans eigendommen.


Niet duwen, trekken en schreeuwen (meestal de jongste leerlingen!)


Het gebruik van kauwgum is tijdens alle lessen verboden!


Er is een rookverbod in en om onze dansschool.


In de dansstudio van Steph's Dance dienen geen consumpties te worden genuttigd. Er is de gelegenheid om dit in de kantine te doen. De leerling dient zelf consumpties (liefst water in afsluitbaar flesje) mee te nemen voor in de pauze.


Steph's Dance verwacht dat iedereen op tijd in de les aanwezig zal zijn. Graag ontvangen wij (liefst 12 uur van te voren of zeker vóór 12.00 uur op de lesdag zelf) bericht (via sms, whatsapp of mail) indien de leerling is verhinderd.


In de zaal is het niet toegestaan om aan de spiegels of apparatuur te komen.


De balletbarre dient niet als klimrek of kapstok te worden gebruikt.


Kleding en tassen dienen in de kleedkamer te worden gelegd en niet in de danszaal.Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven tijdens de les.


Het maken van foto’s of video’s in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Steph's Dance.


Copyright

© Op alle getoonde choreografieën tijdens de danslessen/optredens berust het copyright bij Steph’s Dance.

Het exploiteren van de choreografieën (creatief eigendomsrecht van Steph's Dance) ten behoeve van commerciële activiteiten, en/of openbaarmaking op o.a. internet of (social) media door middel van film, foto’s of op welk andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steph's Dance, is een overtreding. Er zal dan een boete in rekening worden gebracht van minimaal € 500.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Steph’s Dance).


Bezoekers

Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers toegelaten. Dit kan alleen na toestemming van Steph's Dance. Er zullen speciale kijklessen worden georganiseerd waarbij het mogelijk is om familieleden en/of vrienden te laten komen kijken.


Aansprakelijkheid

Bezoek aan de dansschool en deelname aan de danslessen/repetities/dansoptredens geschiedt geheel op eigen risico. Steph's Dance en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, dat eventueel voor, tijdens of na de lessen/repetities/dansoptredens mocht ontstaan, noch voor schade, diefstal of in ongerede raken van persoonlijke eigendommen van de leerlingen of bezoekers.


Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, bij aanmelding of inschrijving, vrijwaart de leerling/ouder(s)/bezoekers de dansschool en haar medewerkers van iedere aansprakelijkheid.


Proefles

Aanmelden voor één of meerdere proeflessen dient te gebeuren via het aanmeldingsformulier op deze website.
 Per dansstijl mag er slechts één proefles worden gedaan. Een nieuwe leerling zal een uitnodiging ontvangen voor een proefles, mits er plek is. Indien er geen plek is, kan de leerling op een wachtlijst worden geplaatst en krijgt deze bericht zodra er een plek vrijkomt. De kosten van een proefles bedragen € 5 per les en dienen vooraf bij de administratie te worden betaald (pinnen is helaas niet mogelijk). Na de proefles(sen) bepaald Steph's Dance in welke groep de leerling eventueel zal worden geplaatst. U ontvangt bij definitieve plaatsing een e-mail.

Indien u besluit om lid te worden, dient u het inschrijfformulier op de website in te vullen. (zie Inschrijving Lidmaatschap)


* Leden (en hun familie/vrienden) mogen ten allen tijden gratis een proefles doen per dansstijl!


Theater Voorstellingen

De planning is om eens in de twee jaar eindvoorstellingen te organiseren in het theater. Steph's Dance verwacht dat alle leerlingen hieraan deelnemen.

Deelname aan de voorstellingen is € 30 (inclusief 2 kaartjes). Bijdrage is per leerling.

Deze bijdrage is er om alle productiekosten zoals o.a. theater, kostuums, visagie & haar, attributen, technici, fotograaf/camera opnames etc te kunnen bekostigen.


Alleen als er een (tussentijdse) lockdown is, zullen de eindvoorstellingen worden verzet naar een ander moment.


Lesgeld

Een dansseizoen heeft tien maanden en loopt van 1 januari t/m 31 december. 

In de zomervakantie (juli en augustus) betaalt u geen lesgeld in verband met dat er dan geen danslessen zijn.


Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig € 20 inschrijfgeld.


Betalingsmogelijkheden


COVID-19 / Corona Virus

De diverse lockdowns en/of eventuele quarantaine periodes bij ziekte door COVID-19 zorgen ervoor dat leden/leerlingen soms veel lessen missen. In verband met onzekere periodes, die wellicht nog komen gaan, hebben wij daarom besloten het COVID/Strippenkaart Abonnement standaard in ons abonnementen aanbod te houden.


Voor de leden die ons willen steunen in tijden van een lockdown is er ook de mogelijkheid om een Dance 1 of Dance 2 Abonnement te nemen. 


COVID Abonnement / Strippenkaart*

Vooraf aan de lessen betaald u de kaart. Deze is 12 maanden (vanaf de factuurdatum) geldig. 

De kaart is strikt persoonlijk en op naam. 

Als de kaart op is of is verlopen, ontvangt u een mail óf whatsapp bericht.


Een kaart bevat 10 credits/strippen. Per les wordt er 1 credit afgehaald. 


Voordelen van het COVID Abonnement/Strippenkaart:


- Indien er geen dansles is, wordt er geen credit/strip afgeschreven van de kaart. Dit geldt voor de (school)vakanties, feestdagen, in gevallen van een lockdown door COVID-19/Corona of door ziekte van de docent(e). 


- Geen deelname aan de dansles betekend dat er ook geen credit/strip wordt afgeschreven. Alleen als er te laat wordt afgemeld (na 12.00 uur op de dag van de les), zal er alsnog een credit in rekening worden gebracht. 


Er kunnen meerdere dansstijlen/lessen op 1 kaart worden gevolgd als de lengte van de lessen hetzelfde is. Bijvoorbeeld als je meerdere dansstijlen per week doet van 60 minuten. Het tegoed is dan alleen sneller op. Volg je een les van 60 minuten en een les van 75 minuten dan dienen er wel 2 verschillende kaarten te worden aangeschaft. 


- Per keer wordt er een update per mail gestuurd over de afgeboekte credits/strippen en het saldo. Het is tevens mogelijk om in te loggen op een aparte pagina om het huidige saldo te zien of de aangeschafte kaarten.


- Geen opzegtermijn. LET OP: Indien het tegoed op de kaart op is, wordt er automatisch een nieuwe kaart/factuur gestuurd tenzij bij het laatste credit wordt aangegeven niet te willen verlengen. Leden krijgen altijd een waarschuwing bij de laatste credit! Indien de nieuwe factuur al is verstuurd (voor een opzegging), dient deze te worden betaald. 


DANCE 1 Abonnementen*

Het tarief voor alle Dance 1 abonnementen is in verhouding tot het COVID / Strippenkaart abonnement goedkoper. 

Alle maanden (afhankelijk van de startdatum) t/m December worden in één keer voldaan.


DANCE 2 Abonnementen*

Het tarief voor alle Dance 2 abonnementen is in verhouding tot het COVID / Strippenkaart abonnement voordeliger. 

Betaling in twee termijnen (afhankelijk van de startdatum).


Termijn 1 = Januari t/m Juni

Termijn 2 = September t/m December


Dance 1 of Dance 2 Unlimited Abonnement*

Onbeperkt danslessen volgen voor een vast bedrag. Abonnement is per leerling en strikt persoonlijk. Geldig voor alle voor hem/haar geschikte lessen.

 

Dance 1 of Dance 2 Gezinsabonnement*

Onbeperkt danslessen volgen voor het hele gezin! U betaald een vast bedrag.


Demo Team / Dance Crew*

Zie voor meer informatie: Demo Team / Dance Crew Betalingsvoorwaarden

U dient uw keuze van betalen schriftelijk aan het begin van ieder jaar (via het Leden update formulier) of bij aanvang lidmaatschap (via het inschrijfformulier) aan ons door te geven. De keuze, die u heeft gemaakt, geldt voor het gehele jaar. Dit kan tussentijds niet worden gewijzigd.


Betaling van het lesgeld dient vooraf aan de lessen te worden voldaan per bank of contant.

Welke wijze van betalen u ook kiest, het lesgeld dient op tijd, vóór aanvang van de eerste lesdag op de rekening van Steph’s Dance te staan.


LET OP! U dient er zelf voor zorg te dragen, dat u, na ontvangst van de jaarlijkse factuur, het lesgeld overmaakt op het rekeningnummer van Steph's Dance onder vermelding van de naam leerling en het factuurnummer. U ontvangt namelijk geen acceptgiro en wij werken ook niet met automatische incasso! Contant betalen is ook mogelijk. Na contante betaling ontvangt u een betalingsbewijs.


Service

Er zal altijd een mail of whatsapp bericht als service worden gestuurd als de credits/strippen op zijn of als de volgende betaling dient plaats te vinden. 


Betalingsachterstand

 • Indien de contributie niet (op tijd) is voldaan, kan er niet aan de les(sen) worden deelgenomen. Per mail, whatsapp of sms zal een waarschuwing worden gestuurd indien het lesgeld niet is ontvangen. Er zal één week worden gegeven om het bedrag alsnog te betalen.
 • Als er één week betalingsachterstand van het lesgeld is, wordt de betreffende leerling de toegang tot de lessen ontzegd totdat de achterstand van het lesgeld volledig is betaald.
 • In geval van non-betaling komen alle kosten voor het incasseren van het lesgeld door derden voor rekening van de wanbetaler. Tevens zal er bovenop elke maand, dat u in gebreke bent, een boete van 10 euro per maand komen.
 • Bij ziekte, vakantie of andere reden van afwezigheid is er geen recht op restitutie van het lesgeld. Afwezigheid ontheft de leerling niet tot de verplichting van betaling van het verschuldigde lesgeld noch het recht op enige vermindering van het lesgeld. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij langdurige ziekte dient er overleg plaats te vinden.

 • Abonnementen

  * LET OP ! 

  Op alle tarieven/abonnementen geldt, dat er geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaatsvind. 


  Ook al wordt er later in de maand gestart, er wordt niet gewerkt met gebroken maanden.


  Tarieven

  Prijzen zijn inclusief BTW.

  Voorwaarden Demo Team / Dance Crew

  • De les duurt 60/75 minuten.

  • Het volgen van 1 reguliere les naast Demo Team is voorwaarde om lid te worden van het team in verband met het ontwikkelen van techniek, flexibiliteit en kracht.

  • Er is een aanwezigheidsplicht voor alle trainingen en wedstrijden. Er mag maximaal 1x per maand worden gemist in verband met andere verplichtingen. 


  • Kosten voor de Kostuums/outfits en inschrijfkosten/deelname wedstrijd zijn voor eigen rekening.


  • Er kunnen inschrijfkosten zijn voor deelname aan een wedstrijd. Dit verschilt per organisatie. Deze kosten zijn per deelnemer en zijn ook voor eigen rekening. 


  • Eerst wordt er een paar maanden getraind, voordat er wordt deelgenomen aan de wedstrijden. 


  • Wedstrijden gaan in overleg met de groep en docent. 


  • Als er geld wordt gewonnen met een wedstrijd, mogen de teamleden en docent deze eerlijk met elkaar delen! 


  Deelnemers dienen zichzelf te bewijzen in het demoteam door hard te werken en te presteren. Thuis oefenen is vereist. Als een teamlid na 1 jaar niet aan de eisen voldoet, kan hij/zij uit het team worden gezet. Zorg dus altijd voor 100% inzet!  


  • Voor leerlingen die meer dan 2 reguliere lessen volgen, is het Unlimited (Dance 1 of 2) Abonnement per persoon het voordeligst.


  Tarieven

  Zie de tarieven in de tabel hierboven. 

  Prijzen zijn inclusief BTW.

  Inschrijving Lidmaatschap

  Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op deze website.
 

  Nadat Steph's Dance de inschrijving van de desbetreffende leerling heeft ontvangen, zullen wij per mail de factuur sturen. Na ontvangst van de factuur dient het eenmalige inschrijfgeld van € 20 plus het (volledige) lesgeld te worden betaald. 

  Betaling van het lesgeld dient vóór aanvang van de lessen op onze rekening te staan. Contant betalen is ook mogelijk. 


  Verlenging lidmaatschap

  Per 1 januari van elk nieuw jaar zal ieder lidmaatschap moeten worden verlengd. Daarom dient aan het eind van ieder kalenderjaar het Leden update formulier te worden ingevuld voor het daarop volgende jaar (er worden dan geen nieuwe inschrijfkosten in rekening gebracht). U ontvangt per januari de nieuwe factuur voor het nieuwe dansseizoen. Deze dient vóór de eerste dansles in januari (uiterlijk voor 20 januari) te zijn betaald.


  Let op! Indien het Leden update formulier voor het nieuwe lesjaar niet wordt ingevuld, zal er automatisch een factuur worden gestuurd voor het nieuwe lesjaar. 


  * LET OP: Vanwege de COVID-19/Corona situatie zal de factuur pas worden gestuurd als de danslessen weer beginnen. Leden worden pas uitgeschreven na opzegging per mail of whatsapp en als aan de betalingsverplichting is voldaan.


  Steph's Dance behoudt zich het recht voor om het lesrooster (dagen & tijden), groepsindeling, tarieven & reglementen eenzijdig te wijzigen. In januari en/of september heeft Steph's Dance het recht het lesgeld te indexeren.


  Opzegging

  Indien u, om welke reden dan ook, uw contract met Steph's Dance wilt verbreken, is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.


  Een opzegging dient schriftelijk (per mail of post) of via het contact formulier te worden doorgegeven. 

  Er is een opzegtermijn van één maand.


  Een opzegging wordt alleen geaccepteerd indien aan de lesgeld verplichting is voldaan. Binnen 3 weken ontvangt u van Steph's Dance een schriftelijke (per mail) bevestiging van de opzegging.


  Als een opzegging buiten de betalingstermijn valt, wordt de hele betalingstermijn in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: 

  1 Er is bij de laatste credit/strip niet aangegeven het lidmaatschap te willen beëindigen. De factuur is al verstuurd. Dan dient de factuur alsnog te worden betaald. 

  2 Er is wel les gevolgd terwijl er nog niet voor de les(sen) was betaald of het tegoed op was. Dan wordt de factuur alsnog in rekening gebracht. 

  3 De volgende betalingstermijn is aangebroken. Bijvoorbeeld het is eind december en in januari begint de nieuwe betalingstermijn. Er wordt opgezegd op 1 januari, dan wordt de hele, nieuwe betalingstermijn in rekening gebracht. Wordt er eind december opgezegd, dan geldt dat er nog één maand dient te worden betaald.


  Gedrag

  Bij elk gedrag, handelen of nalaten van een leerling, ouder(s) of bezoeker, dat in strijd is met één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, heeft Steph's Dance het recht om een inschrijving te weigeren of het contract per direct te ontbinden. Steph's Dance heeft het recht om naar aanleiding hiervan de betreffende leerling/bezoeker de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.


  Vakanties/Feestdagen

  Steph's Dance is gesloten tijdens de (basis)school vakanties en op erkende feestdagen. Vooraf wordt vermeld (in de agenda) op deze website wanneer de dansschool is gesloten. Hier kan echter geen recht uit worden ontleend.


  Uitzonderlijke situaties

  Als er geen danslessen kunnen worden gegeven als gevolg van overmacht, kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het (reeds betaalde) lesgeld. Het betreft hier extreme situaties zoals bijvoorbeeld een natuurramp, epidemie, pandemie of (ernstige) ziekte. Uiteraard zal er altijd naar een passende oplossing worden gezocht voor de in deze situatie gemiste lessen. 


  • In geval van afwezigheid van de docent door overmacht (o.a. ziekte of andere redenen) zal indien mogelijk worden gezorgd voor vervanging.
  • Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Steph's Dance zorgen dat er een gelegenheid is om de les in te halen in een daarvoor bestemde inhaalles. Leerlingen ontvangen hierover bericht.


  Steph's Dance op Social Media

  Wij zijn ook te volgen op social media (te vinden in het menu op deze website). Via onze Facebook pagina  https://www.facebook.com/stephsdancestudio/ kunnen leden van Steph's Dance op de hoogte blijven van alle mededelingen en nieuwtjes.
 Daarnaast worden foto’s & video’s van lessen/workshops/optredens op deze pagina geplaatst.


  Overeenkomst

  Door aanmelding of inschrijving voor danslessen/workshops gaat de leerling (en/of de ouders) akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Steph’s Dance en is hij/zij verplicht deze volledig na te leven.  Steph's Dance

  www.stephsdance.com

  T 0653790553

  Bent u tevreden vertel het anderen!

  Heeft u klachten vertel het ons!