Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2018 

Steph's Dance - De Dansschool


Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Steph's Dance betreffende De Dansschool / Danslessen.


Vóór inschrijving bij Steph’s Dance dient de leerling en/of de ouder(s) de Algemene Voorwaarden nauwkeurig te hebben gelezen.
 Bezoekers dienen hiervan tevens kennis te hebben genomen.


Kleding

Steph's Dance verwacht dat er gepaste danskleding wordt gedragen in de betreffende dansles volgens onderstaande kledingvoorschriften:


Klassiek Ballet

Onderstaande kleding is te koop bij de gespecialiseerde danswinkel Paraddy in Rotterdam.


Meisjes 2,5 t/m 11 jaar:


In de kleuren effen zwart, wit of zacht roze:

 • Balletpakje (merk Bloch, Capezio, Sansha en anders in overleg met de dansdocent)
 • Panty/legging (in dezelfde kleur als het balletpakje)
 • Balletschoentjes (merk Bloch, Capezio, Sansha)

 • Optioneel (in dezelfde kleur als het balletpakje) : beenwarmers, doorzichtig balletrokje of tutu
 • Haar vast en uit het gezicht

Meisjes (volwassenen) 12 jaar en ouder: 


In de kleuren effen zwart:

 • Balletpakje
 • Vanaf 16 jaar mag i.p.v. een balletpak ook een strakke zwarte top worden gedragen.
 • Panty/legging met eventueel kort, effen zwart dans shortje.
 • Balletschoentjes (merk Bloch, Capezio, Sansha)

 • Optioneel (in dezelfde kleur als het balletpakje): beenwarmers, doorzichtig balletrokje
 • Haar vast en uit het gezicht


Jongens:

 • Zwarte legging
 • Zwart of wit T-shirt/hemd
 • Balletschoentjes (zwart)Modern/Jazz

 • Zwarte (effen) jazzbroek of legging/panty met effen zwart dans shortje
 • T-shirt/top (zwart, wit of grijs)
 • Zwarte sokken (100 % katoen!)Hiphop/Streetdance

 • Joggingbroek of legging (effen zwart of grijs)
 • T-shirt/top (bij voorkeur zwart, wit of grijs)
 • (Dans)Sneakers met draaivlak op de zool (vraag aan dansdocent voor meer info) Geen schoenen met zolen die afgeven.
 • LET OP: Dansschoenen mogen i.v.m. hygiëne niet buiten zijn gedragen!!! Indien een leerling toch schoenen aan heeft die buiten zijn gedragen, kan er niet worden deelgenomen aan de dansles.

Belangrijk: Sieraden en horloges mogen niet worden gedragen tijdens het dansen, omdat daarmee blessures kunnen worden veroorzaakt.


Regels in de dansstudio

Het volgen van lessen bij Steph's Dance is vrijwillig maar niet vrijblijvend.


Wij verwachten inzet en betrokkenheid tijdens alle lessen.


Leerlingen dienen onderling respectvol met elkaar om te gaan en respect te hebben voor andermans eigendommen.


Niet duwen, trekken en schreeuwen (meestal de jongste leerlingen!)


Het gebruik van kauwgum is tijdens alle lessen verboden!


Er is een rookverbod in en om onze dansschool.


In de danszaal van Steph's Dance dienen geen consumpties te worden genuttigd.  Er is de gelegenheid om dit in de kantine te doen. De leerling dient zelf consumpties mee te nemen voor in de pauze.


Steph's Dance verwacht dat iedereen op tijd in de les aanwezig zal zijn. Graag ontvangen wij (liefst 12 uur van te voren) bericht (via sms, whatsapp, mail of via FB) indien de leerling verhinderd is.


In de zaal is het niet toegestaan om aan de spiegels of apparatuur te komen.


De balletbarre dient niet als klimrek of kapstok te worden gebruikt.


Kleding en tassen dienen in de kleedkamer te worden gelegd en niet in de danszaal.Waardevolle spullen kunnen in bewaring gegeven worden tijdens de les.


Het maken van foto’s of video’s in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Steph's Dance.


Copyright

© Op alle getoonde choreografieën tijdens de danslessen/optredens berust het copyright bij Steph’s Dance.

Het exploiteren van de choreografieën (creatief eigendomsrecht van Steph's Dance) ten behoeve van commerciële activiteiten, en/of openbaarmaking op o.a. internet of (social) media door middel van film, foto’s of op welk andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steph's Dance, is een overtreding. Er zal dan een boete in rekening worden gebracht van minimaal € 500.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Stéphanie Willemsen / Steph’s Dance).


Bezoekers

Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers toegelaten. Dit kan alleen na toestemming van Steph's Dance. 
Er zullen speciale kijklessen worden georganiseerd waarbij het mogelijk is om familieleden en/of vrienden te laten komen kijken.


Aansprakelijkheid

Bezoek aan de dansschool en deelname aan de danslessen/repetities/dansoptredens geschiedt geheel op eigen risico. 
Steph's Dance en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, dat eventueel voor, tijdens of na de lessen/repetities/dansoptredens mocht ontstaan, noch voor schade, diefstal of in ongerede raken van persoonlijke eigendommen van de leerlingen of bezoekers.


Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, bij aanmelding of inschrijving, vrijwaart de leerling/ouder(s)/bezoekers de dansschool en haar medewerkers van iedere aansprakelijkheid.


Proefles

Aanmelden voor één of meerdere proeflessen dient te gebeuren via het aanmeldingsformulier op deze website.
 Per dansstijl mag er slechts één proefles worden gedaan.
 Een nieuwe leerling zal een uitnodiging ontvangen voor een proefles, mits er plek is.
 Indien er geen plek is, kan de leerling op een wachtlijst worden geplaatst en krijgt deze bericht zodra er een plek vrijkomt.
 De kosten van een proefles bedragen € 5 per les en dienen vooraf bij de administratie te worden betaald (pinnen is helaas niet mogelijk). Na de proefles(sen) bepaald Steph's Dance in welke groep de leerling eventueel geplaatst zal worden.
 U ontvangt bij definitieve plaatsing een e-mail.

Indien u besluit om lid te worden, dient u het inschrijfformulier op de website in te vullen. (zie Inschrijving)


* Leden mogen ten allen tijden gratis proeflessen doen!


Theater Voorstellingen

De planning is om eens in de twee jaar eindvoorstellingen te organiseren in het theater. Steph's Dance verwacht dat alle leerlingen hieraan deelnemen.

Deelname aan de voorstellingen kost € 60 (inclusief 2 vrijkaartjes voor de voorstellingen). Deze bijdrage is er om alle productiekosten zoals o.a. theater, kostuums, visagie & haar, attributen, technici, fotograaf/camera opnames etc te kunnen bekostigen.


Inschrijving Lidmaatschap

Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op deze website.
 Nadat Steph's Dance de inschrijving van de desbetreffende leerling heeft ontvangen, zullen wij per mail de factuur sturen. Na ontvangst van de factuur dient het eenmalige inschrijfgeld van € 20 plus het (volledige) lesgeld te worden betaald. 

Betaling van het lesgeld dient vóór de eerste lesdag van de door u gekozen betalingstermijn op onze rekening te staan. Ook al wordt er later in de maand gestart, er wordt niet gewerkt met gebroken maanden. (zie betalingsvoorwaarden)


Betalingsvoorwaarden

Een dansseizoen heeft tien maanden en loopt van 1 januari t/m 31 december. 

In de zomervakantie (juli en augustus) betaalt u geen lesgeld.


Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan per bank of contant.


Let op: Restitutie niet mogelijk.


Er zijn vijf verschillende betalingsmogelijkheden:


Dance 1 Abonnement *

Als u kiest voor een Dance 1 abonnement betaald u alle maanden t/m december in een keer. Dit is het meest voordelige lidmaatschap! 


Les 60 minuten € 23 x totaal aantal maanden

Les 75 minuten € 28 x totaal aantal maanden

Les 45 minuten € 18 x totaal aantal maanden

Les 30 minuten € 13 x totaal aantal maanden


Dance 2 Abonnement *

U betaald het lesgeld t/m december in twee keer.


Termijn 1: vanaf 1 januari t/m 31 mei (te voldoen voor 7 januari)

Termijn 2: vanaf 1 juni t/m 31 december (te voldoen voor 31 mei)


Les 60 minuten € 120 + € 120 = € 240

Les 75 minuten € 145 + € 145 = € 290

Les 45 minuten € 95 + € 95 = € 190

Les 30 minuten € 70 + € 70 = € 140


Dance 3 Abonnement *

U betaald het lesgeld t/m december in drie keer.


Termijn 1: 1 januari t/m 31 maart (te voldoen voor 7 januari)

Termijn 2: 1 april t/m 30 september (te voldoen voor 31 maart)

Termijn 3: 1 oktober t/m 31 december (te voldoen voor 30 september)


Les 60 minuten € 75 + € 100 + € 75 = € 250

Les 75 minuten € 90 + € 120 + € 90 = € 300

Les 45 minuten € 60 + € 80 + € 60 = € 200

Les 30 minuten € 45 + € 60 + € 45 = € 150


Maand betaling

U betaald per maand voor aanvang van de eerste les. Dit is het meest dure lidmaatschap!


Les 60 minuten € 50

Les 75 minuten € 60

Les 45 minuten € 40

Les 30 minuten € 30


Strippenkaart

Vooraf aan de lessen betaald u de kaart. Deze is vier maanden (vanaf de factuurdatum) geldig. De kaart is strikt persoonlijk en op naam. 

Als de kaart op is of is verlopen, ontvangt u een mail of whatsapp.


Kosten: € 100 voor 10 lessen* Afhankelijk van de startdatum


Bovenstaande bedragen zijn van toepassing bij het volgen van 1 les per week.

 

Bij het volgen van meerdere lessen per week telt u de betreffende bedragen bij elkaar op.


Korting

Er is een kortingsregeling van 15% over het totaalbedrag. Deze gaat in wanneer er door een leerling/gezin meer dan twee lessen worden gevolgd bij Steph's Dance. 


Let op! De kortingsregeling is niet van toepassing op betalingen per maand of op de strippenkaart!U dient uw keuze van betalen schriftelijk aan het begin van ieder jaar (via het Leden update formulier) of bij aanvang lidmaatschap (via het inschrijfformulier) aan ons door te geven. De keuze, die u heeft gemaakt, geldt voor het gehele jaar. Dit kan tussentijds niet worden gewijzigd.


Welke wijze van betalen u ook kiest, het lesgeld dient op tijd, vóór aanvang van de eerste lesdag op de rekening van Steph’s Dance te staan.


LET OP! U dient er zelf voor zorg te dragen, dat u, na ontvangst van de jaarlijkse factuur, het lesgeld overmaakt op het rekeningnummer van Steph's Dance onder vermelding van de naam leerling en het factuurnummer. U ontvangt namelijk geen acceptgiro en wij werken ook niet met automatische incasso! Contant betalen is ook mogelijk. Na contante betaling ontvangt u een betalingsbewijs. • Als er één week betalingsachterstand van het lesgeld is, wordt de betreffende leerling de toegang tot de lessen ontzegd totdat de achterstand van het lesgeld volledig is betaald.
 • In geval van non-betaling, na ontvangen van de factuur, komen alle kosten van het door derden laten incasseren van de vordering van Steph's Dance, voor rekening van de wanbetaler. Plus een boete van 10 euro voor elke maand, dat u in gebreke bent.
 • Bij ziekte, vakantie of andere reden van afwezigheid is er geen recht op restitutie van het lesgeld. Afwezigheid ontheft de leerling niet tot de verplichting van betaling van het verschuldigde lesgeld noch het recht op enige vermindering van het lesgeld. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij langdurige ziekte dient er overleg plaats te vinden.Verlenging lidmaatschap

Per 1 januari van elk nieuw jaar zal ieder lidmaatschap moeten worden verlengd. Daarom dient aan het eind van ieder kalenderjaar het Leden update formulier te worden ingevuld voor het daarop volgende jaar (er worden dan geen nieuwe inschrijfkosten in rekening gebracht). 
U ontvangt per 1 januari de nieuwe factuur voor het nieuwe dansseizoen. Deze dient in de eerste week van januari (voor 7 januari) te zijn betaald.

Let op! Indien het Leden update formulier voor het nieuwe lesjaar niet voor 7 januari is ingevuld, wordt de leerling automatisch uitgeschreven en dient er nog een maand lesgeld zijnde de opzegtermijn te worden betaald.


Steph's Dance behoudt zich het recht voor om het lesrooster (dagen & tijden), groepsindeling, tarieven & reglementen eenzijdig te wijzigen. In januari en/of september heeft Steph's Dance het recht het lesgeld te indexeren.


Opzegging

Indien u, om welke reden dan ook, uw contract met Steph's Dance wilt verbreken, is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.


De opzegtermijn is één maand. Dit houdt in, dat u uw opzegging telefonisch én schriftelijk (per mail of post) aan ons dient door te geven. Nadat de opzegging schriftelijk is ontvangen, dient u nog één maand lesgeld te betalen voor zover dit nog niet is betaald. Als een opzegging te laat binnenkomt (na de uiterlijke betaal datum van de volgende betalingstermijn) dient alsnog de volgende gehele betalingstermijn, op basis van het soort abonnement waarvoor aan het begin van het kalenderjaar of bij inschrijving is ingeschreven (Dance 1, 2, 3 of maand abonnement) te worden overgemaakt. 


Voorbeeld:  

Dance 3 Abonnement: 

- 1e termijn is januari t/m maart. Wordt er binnen de termijn (in dit geval bijvoorbeeld in februari) opgezegd, dan hoeft er niks meer te worden betaald en loopt het lidmaatschap eind maart af. 

- Komt de opzegging op de laatste dag (31 maart) van de termijn binnen, dan dient er nog 1 maand te worden betaald (zijnde april). 

- Komt de opzegging te laat binnen, bijvoorbeeld op 1 april als de 2e betalingstermijn al is aangebroken. Dan dient alsnog de volledige 2e termijn te worden betaald.


Een opzegging wordt alleen geaccepteerd indien aan de lesgeld verplichting is voldaan. Binnen 3 weken ontvangt u van Steph's Dance een schriftelijke (per mail) bevestiging van de opzegging.


Gedrag

Bij elk gedrag, handelen of nalaten van een leerling, ouder(s) of bezoeker, dat in strijd is met één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, heeft Steph's Dance het recht om een inschrijving te weigeren of het contract per direct te ontbinden. Steph's Dance heeft het recht om naar aanleiding hiervan de betreffende leerling/bezoeker de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.


Vakanties/Feestdagen

Steph's Dance is gesloten tijdens de (basis)school vakanties en op erkende feestdagen. Vooraf wordt vermeld (in de agenda) op deze website wanneer de dansschool is gesloten. Hier kan echter geen recht uit worden ontleend.


 • In geval van afwezigheid van de docent door overmacht (o.a. ziekte of andere redenen) zal indien mogelijk worden gezorgd voor vervanging.
 • Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Steph's Dance zorgen dat er een gelegenheid is om de les in te halen in een daarvoor bestemde inhaalles. Leerlingen ontvangen hierover bericht.Steph's Dance op Social Media

Wij zijn ook te volgen op social media (te vinden in het menu op deze website). Via onze Facebook pagina www.facebook.com/stephsdance kunnen (uitsluitend) leden van Steph's Dance op de hoogte blijven van alle mededelingen en nieuwtjes.
 Daarnaast worden foto’s & video’s van lessen/workshops/optredens op deze pagina geplaatst.


Overeenkomst

Door aanmelding of inschrijving voor danslessen/workshops gaat de leerling (en/of de ouders) akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Steph’s Dance en is hij/zij verplicht deze volledig na te leven.

 

 

Steph's Dance

www.stephsdance.com

T 0653790553

Bent u tevreden vertel het anderen!

Heeft u klachten vertel het ons!