Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2020-2021 

Steph's Dance - De Dansschool


Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Steph's Dance betreffende De Dansschool / Danslessen.


Vóór inschrijving bij Steph’s Dance dient de leerling en/of de ouder(s) de Algemene Voorwaarden nauwkeurig te hebben gelezen.
 Bezoekers dienen hiervan tevens kennis te hebben genomen.


Kleding

Steph's Dance verwacht dat er gepaste danskleding wordt gedragen in de betreffende dansles volgens onderstaande kledingvoorschriften:


Klassiek Ballet

Onderstaande kleding is te koop bij de gespecialiseerde danswinkel Paraddy in Rotterdam.


Meisjes 2 t/m 9 jaar:


In de kleuren effen zwart, wit of zacht roze:

 • Balletpakje (merk Bloch, Mirella, Capezio en anders in overleg met de dansdocent)
 • Balletschoentjes (merk Bloch, roze leer)

 • Optioneel: Panty (merk Rumpf, zacht roze)
 • Optioneel (in dezelfde kleur als het balletpakje): beenwarmers, doorzichtig balletrokje of tutu
 • Haar vast en uit het gezicht

Meisjes & Volwassenen 10 jaar en ouder: 


In de kleur effen zwart:

 • Balletpakje (merk Bloch, Mirella, Capezio en anders in overleg met de dansdocent)
 • Vanaf 16 jaar mag i.p.v. een balletpak ook een strakke zwarte top worden gedragen.
 • Panty/legging met eventueel kort, effen zwart dans shortje.
 • Balletschoentjes (merk Bloch. Zwart stof, splitzool)

 • Optioneel: beenwarmers, doorzichtig balletrokje
 • Haar vast en uit het gezicht


Jongens:

 • Zwarte legging
 • Zwart of wit T-shirt/hemd
 • Balletschoentjes (merk Bloch, zwart)Modern/Jazz

 • Zwarte (effen) jazzbroek of legging/panty met effen zwart dans shortje
 • T-shirt/top (zwart, wit of grijs)
 • Zwarte sokken (100 % katoen!)Hiphop/Streetdance

 • Joggingbroek of legging (effen zwart of grijs)
 • T-shirt/top (bij voorkeur zwart, wit of grijs)
 • (Dans)Sneakers met draaivlak of gladde zool (vraag aan dansdocent voor meer info) Geen schoenen met zolen die afgeven.
 • LET OP: Dansschoenen mogen i.v.m. hygiëne niet buiten zijn gedragen!!! Indien een leerling toch schoenen aan heeft die buiten zijn gedragen, kan er niet worden deelgenomen aan de dansles.

Belangrijk: Sieraden en horloges mogen niet worden gedragen tijdens het dansen, omdat daarmee blessures kunnen worden veroorzaakt.


Regels in de dansstudio

Het volgen van lessen bij Steph's Dance is vrijwillig maar niet vrijblijvend.


Wij verwachten inzet en betrokkenheid tijdens alle lessen.


Leerlingen dienen onderling respectvol met elkaar om te gaan en respect te hebben voor andermans eigendommen.


Niet duwen, trekken en schreeuwen (meestal de jongste leerlingen!)


Het gebruik van kauwgum is tijdens alle lessen verboden!


Er is een rookverbod in en om onze dansschool.


In de danszaal van Steph's Dance dienen geen consumpties te worden genuttigd.  Er is de gelegenheid om dit in de kantine te doen. De leerling dient zelf consumpties mee te nemen voor in de pauze.


Steph's Dance verwacht dat iedereen op tijd in de les aanwezig zal zijn. Graag ontvangen wij (liefst 12 uur van te voren) bericht (via sms, whatsapp of mail) indien de leerling is verhinderd.


In de zaal is het niet toegestaan om aan de spiegels of apparatuur te komen.


De balletbarre dient niet als klimrek of kapstok te worden gebruikt.


Kleding en tassen dienen in de kleedkamer te worden gelegd en niet in de danszaal.Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven tijdens de les.


Het maken van foto’s of video’s in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Steph's Dance.


Copyright

© Op alle getoonde choreografieën tijdens de danslessen/optredens berust het copyright bij Steph’s Dance.

Het exploiteren van de choreografieën (creatief eigendomsrecht van Steph's Dance) ten behoeve van commerciële activiteiten, en/of openbaarmaking op o.a. internet of (social) media door middel van film, foto’s of op welk andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steph's Dance, is een overtreding. Er zal dan een boete in rekening worden gebracht van minimaal € 500.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht (Stéphanie Willemsen / Steph’s Dance).


Bezoekers

Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers toegelaten. Dit kan alleen na toestemming van Steph's Dance. 
Er zullen speciale kijklessen worden georganiseerd waarbij het mogelijk is om familieleden en/of vrienden te laten komen kijken.


Aansprakelijkheid

Bezoek aan de dansschool en deelname aan de danslessen/repetities/dansoptredens geschiedt geheel op eigen risico. Steph's Dance en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, dat eventueel voor, tijdens of na de lessen/repetities/dansoptredens mocht ontstaan, noch voor schade, diefstal of in ongerede raken van persoonlijke eigendommen van de leerlingen of bezoekers.


Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, bij aanmelding of inschrijving, vrijwaart de leerling/ouder(s)/bezoekers de dansschool en haar medewerkers van iedere aansprakelijkheid.


Proefles

Aanmelden voor één of meerdere proeflessen dient te gebeuren via het aanmeldingsformulier op deze website.
 Per dansstijl mag er slechts één proefles worden gedaan. Een nieuwe leerling zal een uitnodiging ontvangen voor een proefles, mits er plek is. Indien er geen plek is, kan de leerling op een wachtlijst worden geplaatst en krijgt deze bericht zodra er een plek vrijkomt. De kosten van een proefles bedragen € 5 per les en dienen vooraf bij de administratie te worden betaald (pinnen is helaas niet mogelijk). Na de proefles(sen) bepaald Steph's Dance in welke groep de leerling eventueel zal worden geplaatst. U ontvangt bij definitieve plaatsing een e-mail.

Indien u besluit om lid te worden, dient u het inschrijfformulier op de website in te vullen. (zie Inschrijving Lidmaatschap)


* Leden mogen ten allen tijden gratis proeflessen doen!


Theater Voorstellingen

De planning is om eens in de twee jaar eindvoorstellingen te organiseren in het theater. Steph's Dance verwacht dat alle leerlingen hieraan deelnemen.

Deelname aan de voorstellingen is € 30 (inclusief 2 kaartjes). Bijdrage is per leerling.

Deze bijdrage is er om alle productiekosten zoals o.a. theater, kostuums, visagie & haar, attributen, technici, fotograaf/camera opnames etc te kunnen bekostigen.


Lesgeld

Een dansseizoen heeft tien maanden en loopt van 1 januari t/m 31 december. 

In de zomervakantie (juli en augustus) betaalt u geen lesgeld.


Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig € 20 inschrijfgeld.


Betalingsmogelijkheden


Dance 1 Abonnement

U betaald alle maanden t/m december in een keer afhankelijk van de startdatum.


Dance 2 Abonnement

U betaald het lesgeld t/m december in twee termijnen.


Termijn 1 = 5 maanden.

Termijn 2 = resterend aantal maanden t/m december.


Dance 3 Abonnement

U betaald het lesgeld t/m december in 3 termijnen.


Termijn 1 = 3 maanden

Termijn 2 = 4 maanden

Termijn 3 = 3 maanden


Strippenkaart

Vooraf aan de lessen betaald u de kaart. Deze is 6 maanden (vanaf de factuurdatum) geldig. 

De kaart is strikt persoonlijk en op naam. 

Als de kaart op is of is verlopen, ontvangt u een mail of whatsapp bericht.


Kosten: € 100 voor 10 lessen (credits).

* Bij een strippenkaart wordt geen inschrijfgeld gerekend.


Unlimited Abonnement

Onbeperkt danslessen volgen voor een vast bedrag. Abonnement is per leerling en strikt persoonlijk. Geldig voor alle voor hem/haar geschikte lessen.


Gezinsabonnement

Onbeperkt danslessen volgen voor het hele gezin! U betaald een vast bedrag.


Demo Team / Dance Crew

Hiervoor gelden andere tarieven en voorwaarden. Bovenstaande abonnementen zijn exclusief Demo Team / Dance Crew. Zie voor meer informatie: Demo Team / Dance Crew


Korting

Hoe meer maanden u vooruit betaald, hoe goedkoper het maandtarief is.


Betalingsvoorwaarden

U dient uw keuze van betalen schriftelijk aan het begin van ieder jaar (via het Leden update formulier) of bij aanvang lidmaatschap (via het inschrijfformulier) aan ons door te geven. De keuze, die u heeft gemaakt, geldt voor het gehele jaar. Dit kan tussentijds niet worden gewijzigd.


Betaling van het lesgeld dient vooraf aan de lessen te worden voldaan per bank of contant.

Welke wijze van betalen u ook kiest, het lesgeld dient op tijd, vóór aanvang van de eerste lesdag op de rekening van Steph’s Dance te staan.


LET OP! U dient er zelf voor zorg te dragen, dat u, na ontvangst van de jaarlijkse factuur, het lesgeld overmaakt op het rekeningnummer van Steph's Dance onder vermelding van de naam leerling en het factuurnummer. U ontvangt namelijk geen acceptgiro en wij werken ook niet met automatische incasso! Contant betalen is ook mogelijk. Na contante betaling ontvangt u een betalingsbewijs.


Service

Er zal altijd een mail of whatsapp bericht worden gestuurd als de volgende betaaltermijn er weer aan komt.


Betalingsachterstand

 • Indien de contributie niet (op tijd) is voldaan, kan er niet aan de les(sen) worden deelgenomen. Per mail, whatsapp of sms zal een waarschuwing worden gestuurd indien het lesgeld niet is ontvangen. Er zal één week worden gegeven om het bedrag alsnog te betalen.
 • Als er één week betalingsachterstand van het lesgeld is, wordt de betreffende leerling de toegang tot de lessen ontzegd totdat de achterstand van het lesgeld volledig is betaald.
 • In geval van non-betaling, na ontvangen van de factuur, komen alle kosten van het door derden laten incasseren van de vordering van Steph's Dance, voor rekening van de wanbetaler. Plus een boete van 10 euro voor elke maand, dat u in gebreke bent.
 • Bij ziekte, vakantie of andere reden van afwezigheid is er geen recht op restitutie van het lesgeld. Afwezigheid ontheft de leerling niet tot de verplichting van betaling van het verschuldigde lesgeld noch het recht op enige vermindering van het lesgeld. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Bij langdurige ziekte dient er overleg plaats te vinden.

 • Abonnementen

  LET OP: Restitutie niet mogelijk.

  Op alle tarieven/abonnementen geldt dat er geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaatsvind.


  Ook al wordt er later in de maand gestart, er wordt niet gewerkt met gebroken maanden.


  Tarieven

  Prijzen zijn inclusief BTW.

  Voorwaarden Demo Team / Dance Crew

  • De les duurt 75 minuten.

  • Het volgen van 1 reguliere les is voorwaarde om lid te worden van het team in verband met het ontwikkelen van techniek, flexibiliteit en kracht.

  • Er is een aanwezigheidsplicht voor alle trainingen en wedstrijden. Er mag maximaal 1x per maand worden gemist in verband met andere verplichtingen. 


  • Kosten voor Kostuums/outfits zijn voor eigen rekening.


  • Eerst wordt er een paar maanden getraind, voordat er wordt deelgenomen aan de wedstrijden. 


  • Wedstrijden gaan in overleg met de groep, trainer & team captain. 


  • Als er geld wordt gewonnen met een wedstrijd, mogen de teamleden en trainer deze eerlijk met elkaar delen! 


  Deelnemers dienen zichzelf te bewijzen in het demoteam door hard te werken en te presteren. Thuis oefenen is vereist. Als een teamlid na 1 jaar niet aan de eisen voldoet, kan hij/zij uit het team worden gezet. Zorg dus altijd voor 100% inzet!  


  • Bij lid worden van het team wordt er een verplichting aangegaan van minstens een half jaar tot 1 jaar, daarom kan er alleen op basis van een Dance 1 of Dance 2 abonnement worden betaald. 


  • Tarief is voor iedereen € 25 per maand x 5/10 maanden.

  Bij het volgen van meer dan 2 lessen of bij een Unlimited abonnement wordt dat tarief verlaagd naar € 20 pm x 5/10 maanden.


  Tarieven

  Prijzen zijn inclusief BTW.

  Inschrijving Lidmaatschap

  Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op deze website.
 

  Nadat Steph's Dance de inschrijving van de desbetreffende leerling heeft ontvangen, zullen wij per mail de factuur sturen. Na ontvangst van de factuur dient het eenmalige inschrijfgeld van € 20 plus het (volledige) lesgeld te worden betaald. 

  Betaling van het lesgeld dient vóór aanvang van de lessen op onze rekening te staan. Contant betalen is ook mogelijk. 


  Verlenging lidmaatschap

  Per 1 januari van elk nieuw jaar zal ieder lidmaatschap moeten worden verlengd. Daarom dient aan het eind van ieder kalenderjaar het Leden update formulier te worden ingevuld voor het daarop volgende jaar (er worden dan geen nieuwe inschrijfkosten in rekening gebracht). 
U ontvangt per 1 januari de nieuwe factuur voor het nieuwe dansseizoen. Deze dient in de eerste week van januari (voor 7 januari) te zijn betaald.


  Let op! Indien het Leden update formulier voor het nieuwe lesjaar niet voor 12 januari is ingevuld, wordt de leerling automatisch uitgeschreven.


  Steph's Dance behoudt zich het recht voor om het lesrooster (dagen & tijden), groepsindeling, tarieven & reglementen eenzijdig te wijzigen. In januari en/of september heeft Steph's Dance het recht het lesgeld te indexeren.


  Opzegging

  Indien u, om welke reden dan ook, uw contract met Steph's Dance wilt verbreken, is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.


  Een opzegging dient schriftelijk (per mail of post) of via het contact formulier te worden doorgegeven.


  Een opzegging wordt alleen geaccepteerd indien aan de lesgeld verplichting is voldaan. Binnen 3 weken ontvangt u van Steph's Dance een schriftelijke (per mail) bevestiging van de opzegging.


  Er wordt geen opzegtermijn gehanteerd, omdat deze bij het lesgeld is inbegrepen. Dit houdt in dat uw contract loopt tot wanneer u heeft betaald, mits aan de betalingsverplichting is voldaan. Als een opzegging buiten de betalingstermijn valt, wordt de hele betalingstermijn in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: de tweede betalingstermijn betreft de maanden april t/m september. Voor 1 april hoort de 2e termijn dan te zijn betaald. Er wordt 3 april opgezegd. De opzegging is dan te laat waardoor de hele 2e termijn zal moeten worden voldaan.


  Gedrag

  Bij elk gedrag, handelen of nalaten van een leerling, ouder(s) of bezoeker, dat in strijd is met één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, heeft Steph's Dance het recht om een inschrijving te weigeren of het contract per direct te ontbinden. Steph's Dance heeft het recht om naar aanleiding hiervan de betreffende leerling/bezoeker de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.


  Vakanties/Feestdagen

  Steph's Dance is gesloten tijdens de (basis)school vakanties en op erkende feestdagen. Vooraf wordt vermeld (in de agenda) op deze website wanneer de dansschool is gesloten. Hier kan echter geen recht uit worden ontleend.


  Uitzonderlijke situaties

  Als er geen danslessen kunnen worden gegeven als gevolg van overmacht, kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het (reeds betaalde) lesgeld. Het betreft hier extreme situaties zoals bijvoorbeeld een natuurramp, epidemie, pandemie of (ernstige) ziekte. Uiteraard zal er altijd naar een passende oplossing worden gezocht voor de in deze situatie gemiste lessen. 


  • In geval van afwezigheid van de docent door overmacht (o.a. ziekte of andere redenen) zal indien mogelijk worden gezorgd voor vervanging.
  • Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Steph's Dance zorgen dat er een gelegenheid is om de les in te halen in een daarvoor bestemde inhaalles. Leerlingen ontvangen hierover bericht.


  Steph's Dance op Social Media

  Wij zijn ook te volgen op social media (te vinden in het menu op deze website). Via onze Facebook pagina www.facebook.com/stephsdance kunnen (uitsluitend) leden van Steph's Dance op de hoogte blijven van alle mededelingen en nieuwtjes.
 Daarnaast worden foto’s & video’s van lessen/workshops/optredens op deze pagina geplaatst.


  Overeenkomst

  Door aanmelding of inschrijving voor danslessen/workshops gaat de leerling (en/of de ouders) akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Steph’s Dance en is hij/zij verplicht deze volledig na te leven.  Steph's Dance

  www.stephsdance.com

  T 0653790553

  Bent u tevreden vertel het anderen!

  Heeft u klachten vertel het ons!