Leden update formulier

Dit formulier is bestemd voor Leden van Steph's Dance. 


Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar zal ieder lidmaatschap moeten worden verlengd. Daarom dient aan het eind van ieder lesjaar het Leden update formulier te worden ingevuld voor het daarop volgende jaar (er worden dan geen nieuwe inschrijfkosten in rekening gebracht). Dit geldt ook voor als je een strippenkaart hebt, die nog niet op is. De nieuwe factuur wordt dan gestuurd als de kaart(en) op is. 

U ontvangt in januari de nieuwe factuur voor het nieuwe dansseizoen. Deze dient voor de eerste dansles in januari (en uiterlijk voor 20 januari) te zijn betaald.

Let op! Indien het Leden update formulier voor het nieuwe lesjaar niet wordt ingevuld, zal er automatisch een factuur worden gestuurd voor het nieuwe lesjaar. 


* LET OP: Vanwege de COVID-19/Corona situatie zal de factuur pas worden gestuurd als de danslessen weer beginnen. Leden worden pas uitgeschreven na opzegging per mail of whatsapp en als aan de betalingsverplichting is voldaan.


Lees voor het invullen van het update formulier de Algemene Voorwaarden van Steph's Dance nog even goed door in verband met (eventuele) wijzigingen in het nieuwe kalenderjaar. 


Het is belangrijk dat onderstaande gegevens volledig en correct worden ingevuld.


Wij zien het formulier graag tegemoet. 


Alvast hartelijk bedankt!


Groetjes Team Steph's Dance

Beste Leerling en/of Ouder(s),

Hartelijk bedankt voor het updaten van de gegevens.

Wij sturen binnen 2 weken een mail voor het nieuwe kalenderjaar.

Met vriendelijke groet,

Steph's Lifestyle & Dance
Oops. An error occurred.
Click here to try again.